Informationen för vardera försäkring är inmatad 2014-09-23. Vissa förändringar av respektive försäkring kan förekomma vid ändringar gjorda efter detta datum.

Användning av webbplatsen

Jämfördjurförsäkring.se tillåter dig att se denna webbplats (www.jämfördjurförsäkring.se) för personligt, icke-kommersiellt bruk, förutsatt att du behåller all upphovsrätt och andra äganderätter som finns i originalmaterialet eller på eventuella kopior av materialet. Du får inte ändra materialet på jämfördjurförsäkring.se på något sätt. Du får inte reproducera, visa, utföra, distribuera, eller använda material för något offentligt eller kommersiellt syfte. All användning av detta material på någon annan webbplats eller nätverksmiljö, oavsett syfte, är förbjuden. Materialet på denna hemsida är upphovsrättsskydd och otillåten användning av dessa material kan bryta mot copyright-, varumärkes-och andra lagar. Om du bryter mot något av dessa villkor kommer ditt tillstånd att använda jämfördjurförsäkring.se att återkallas och du måste omedelbart förstöra allt nedladdat eller tryckt material.

Friskrivningsklausul: Ansvarsbegränsning

(A) Användaren samtycker uttryckligen att användningen av jämfördjurförsäkring.se sker på användarens egen risk. Innehållet på denna webbplats är inte garanterat att vara korrekt, fullständigt eller uppdaterat. Denna webbplats tillhandahålls `som den är` och `som den är tillgänglig` utan några garantier av något slag, antingen uttryckta eller underförstådda, inklusive, men inte begränsat till: garantier för titel, garantier för säljbarhet eller lämplighet för ett visst ändamål, eller icke-intrång.

(B) Varken jämfördjurförsäkring.se, dess affiliates, deras anställda, agenter, tredjeparts innehållsleverantörer eller licensgivare garanterar att denna webbplats kommer att vara hel eller felfri; inte heller de ovan listade partierna gör några garantier för att de resultat som kan erhållas genom användning av denna webbplats.

(C) Under inga omständigheter kommer jämfördjurförsäkring.se, dess leverantörer, någon person eller enhet med om att skapa, producera eller distribuera denna hemsida, eller andra tredje parter som nämns på denna webbplats hållas ansvariga för eventuella skador (inklusive, men inte begränsat till, indirekta, tillfälliga, särskilda , följdskador eller straffskadestånd eller bestämmelser som följer av utebliven vinst, förlorade data eller avbrott i verksamheten) som härrör från: användning eller oförmåga att använda denna webbplats; resultaten av att använda denna webbplats eller någon webbplatser som är kopplade till den, eller, materialen, information eller tjänster som finns vid någon eller alla av dessa platser, oavsett om garanti, kontrakt, kränkning eller annan juridisk teori och huruvida webbplatsen har informerats om risken för sådana skador. Om din användning av material, information eller tjänster från webbplatsen resulterar i behov av service, reparation eller korrigering av utrustning eller data, antar du alla kostnader därav. Tillämplig lag tillåter inte uteslutning eller begränsning av oavsiktliga skador eller följdskador.

Användning av webbanalys och kakor (cookies)

Denna webbplats använder Google Analytics, en webbanalystjänst som tillhandahålls av Google, Inc. (”Google”). Google Analytics använder ”cookies”, dvs textfiler som placeras i er dator, för att hjälpa webbplatsen analysera hur användare använder webbplatsen. Informationen som genereras av sådan cookie genom er användning av webbplatsen (inklusive din IP-adress) kommer att vidarebefordras till och lagras av Google på servrar i USA. Google kommer att använda denna information i syfte att utvärdera er användning av webbsidan, sammanställa rapporter av aktiviteter på webbsidan för webbsidan och tillhandahålla andra tjänster i samband med aktiviteter på webbsidan och användning av Internet. Google kan också överföra denna information till tredje part där de är skyldiga att göra det enligt lag, eller i de fall en tredje part behandlar informationen för Googles räkning. Google kommer inte att koppla samman er IP-adress med någon annan data som Google innehar. Du kan neka användningen av cookies genom att välja vissa inställningar på er webbläsare, men vänligen observera att om ni gör detta kan du inte att kunna använda alla funktioner på denna webbplats. Genom att använda denna webbsida, samtycker du till behandling av uppgifter om dig av Google på det sätt och för de syften som beskrivs ovan.

 

För ytterligare frågor, vänligen kontakta oss genom vårt kontaktformulär.