Ämne

Opartisk Jämförelse

Det är väldigt komplicerat att verkligen hitta rätt djurförsäkring.

Därför har vi förenklat det för dig att lättare se villkoren över vad som gäller och vad försäkringsbolagen verkligen erbjuder dig som konsument.

Med vår jämförelsetjänst av marknadens alla hundförsäkringar och kattförsäkringar försöker vi hjälpa dig att hitta den bästa lämpade djurförsäkringen för ditt husdjurs specifika behov!

Eftersom din egna jämförelselista är anpassade efter ditt och ditt husdjurs behov kan du själv utvärdera och jämföra de olika alternativen på dina villkor.

Teckna en djurförsäkring redan nu och känn dig trygg att din hund eller katt nu är försäkrad för oväntade olyckor och sjukdomar.

Ämne

Varför ska jag använda jämförelsetjänsten?

Jämför själv rätt djurförsäkring efter de faktorer och kriterier som är viktigt för dig och ditt husdjur.

Välj själv hur viktig du anser att varje kategori är för bedömningen av försäkringen. Eftersom varje husdjur är unika och har olika behov är det viktigt att välja den djurförsäkringen som bäst uppfyller dessa.

När du hittat en bra balans mellan kategorierna klickar du dig vidare så beräknar vår jämförelsetjänst en lista över marknadens bästa djurförsäkringen för just dig och ditt husdjur.

Då visas inte våra bedömningar efter vad vi anser som viktigaste utan istället de djurförsäkringar som passar bäst efter dina krav.

Testa dig gärna fram och jämför de olika resultaten med vår jämförelstjänst för att få en överblicksbild av hur bedömningarna eventuellt skiljer sig åt beroende på dina egna inställningar.

Ämne

Hur har vi satt poäng?

Det är vi på Jämfördjurförsäkring som har satt poängen genom att sammanställa de seriösaste experternas olika bedömningar inom djurförsäkringskvalitet i Sverige.

Detta gjorde vi genom att dela upp och betygssätta de viktigaste aspekterna för en djurförsäkring till dessa huvudsakliga kategorier: veterinärvård, självrisk och livförsäkring.

Det är främst dessa aspekter av djurförsäkringar som oberoende granskare har i åtanke när de sammanställer sin bedömning av de bästa djurförsäkringarna.

Därefter har vi tagit hänsyn till hur viktig varje del är.

Ersättning för veterinärvård är det centrala i en djurförsäkring, därför anser vi att denna del väger 50% av totalpoängen. Självrisk utgör 30 % av totalpoängen. Livförsäkring utgör 20% av totalpoängen.

Sedan framgår bolagets totalpoäng, som är ett viktat snitt av de tre delar i djurförsäkringen.

Totalpoängen beräknas:

Djurförsäkringarna viktas efter dessa bedömningar:

Veterinärvård

Självrisk

Livförsäkring

 

Att ta i beaktning

Poängjämförelsen är både ras- och könsneutral.

Kontrollera därför noga vilka begränsningar och undantag som din hundförsäkring innehåller och som kan bli aktuella för just din ras.

Poängjämförelsens för hundförsäkringar riktar sig till de konsumenter som har en sällskapshund.

Om du har din hund till något annat särskilt ändamål som till exempel jakt eller avel rekommenderar vi en försäkring som är särskilt anpassad för just det.

Ämne

Nyttiga länkar vi rekommenderar alla djurvänner

Svensk försäkring – försäkringsföretagens branschorganisation
Konsumenternas Försäkringsbyrå – jämför försäkringar
SKI – Svenskt kvalitetsindex, mäter kundnöjdhet
SKK – Svenska kennelklubben, hundägarnas riksorganisation
DjurID – SKKs ägarregister för hundar och katter
Djurens Rätt – djurrätts- och djurskyddsorganisation

Jämfördjurförsäkring.se

Jämför djurförsäkring
Jämför hundförsäkring
Jämför kattförsäkring